Космически предизвикателства (Space Challenges)

Мисията на „Космически Предизвикателства“ е да подпомогне развитието на едно поколение от млади учени и технолози.

Космически предизвикателства (Space Challenges)

Мисията на „Космически Предизвикателства“ е да подпомогне развитието на едно поколение от млади учени и технолози с предприемачески дух, които са обучени в най-добрите практики в космическите изследвания и модерни технологии.

В началото на програмата бяхме привлечени към екипа от нейния основател – Райчо Райчев, и заедно с него зададохме новата визия на сайтовете на „Космически Предизвикателства“ и „Космически Предизвикателства за деца“.

Сайтът на „Космически Предизвикателства“ използва темата The Grid, която се отличава с квадратните и подвижни елементи с информация. Успяхме да направим доста модификации по нея, така че тя да отговори на нуждите и изискванията на програмата.

Покрай сайтовете на „Космически Предизвикателства“ и „Космически Предизвикателства за деца“ помогнахме за създаването и на още няколко странични проекта – Enduro Sat, Утрешният свят, GNSS Knowledge Center и Special Concepts.

Към момента сайтът вече не се поддържа и развива от нас.

  • #wordpress
  • #css
  • #php
  • #html
Top