Добавяне на адаптивен дизайн към WordPress уебсайт

В днешно време уебсайт без адаптивен дизайн, който да позволява лесно боравене с него от мобилни устройства, не е добре приет от потребителите.

Какво съдържа услугата?

  • Без промени по основния вид на страницата;
  • Резервно копие на съществуващия сайт;
  • Добавяме само нужния код за мобилни устройства;
  • Тест на страницата спрямо основни модели устройства;

В днешно време уебсайт без адаптивен дизайн не е добре приет от потребителите. Той позволява разглеждане и работа със сайта от мобилни устройства. При положение, че повече от половината трафик в Интернет се генерира от мобилни устройства е глупаво Вашият уебсайт да няма такъв дизайн.

Ние предлагаме добавяне на адаптивен дизайн към WordPress уебсайт. За целта не използваме допълнителни разширения, а анализираме съществуващото положение на страницата и добавяме нужния код ръчно.

Имате нужда от тази услуга?

Top