Добавяне на функционалности към WordPress уебсайт

Вариантите са много и ние сме насреща ако желаете да разширите или промените възможностите на Вашия WordPрess сайт.

Какво съдържа услугата?

  • Предлагане на решение за желана функционалност;
  • Създаване на резервно копие на сайта;
  • Инсталиране и настройка на разширения;
  • Обучение и помощни материали при нужда;

Най-хубавото относно WordPress е това, че има огромен брой разширения, чрез които могат да бъдат добавени почти всякакъв вид допълнителни функционалности към WordPress сайт. Разбира се не всички от тях са добри, затова трябва да се избира внимателно. Някои от лошо написаните разширения могат да забавят, „счупят“ или заразят със зловреден код Вашия сайт.

Пример за възможни допълнителни функционалности са добавяне на онлайн магазин, резервационна форма или система, анкети, форуми, сайтове с членство, предлагане/търсене на работа, обучителни курсове и други.

Вариантите са много! Ние сме насреща ако желаете да разширите или промените възможностите на Вашия WordPрess сайт.

Имате нужда от тази услуга?

Top