Оптимизация на WordPress уебсайт

Ако мислите, че Вашия WordPress сайт работи бавно и има нужда от оптимизация, свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

Какво съдържа услугата?

  • Пълен анализ на сайта – какво, как и защо се зарежда;
  • Премахване на ненужните файлове и шрифтове;
  • Обединяване на останалите файлове;
  • Оптимизация на изображенията;
  • Контрол над размера и качеството на изображенията;
  • Подобряване на функции, ако е нужно;
  • Премахване и замяна на плъгини, ако е нужно;
  • Внедряване на CDN, ако е нужно;
  • Инсталиране и настройка на кеширащ плъгин;
  • Прилагане на основни мерки за сигурност;

Повечето WordPress сайтове имат нужда от оптимизация, за да зареждат по-бързо.

Една от причините за това е, че в желанието си да обхванат нуждите на по-голям брой потенциални клиенти, разработчиците на теми внедряват много функции и файлове, които се включват и зареждат след инсталиране на дадена тема. Повечето от тях не са нужни и е добре зареждането и изпълнението им да бъде ограничено. Обикновено, както се препоръчва от всички инструменти за измерване на скоростта на уеб страници, ненужните файлове се спират, а останалите се обединяват. Има различни плъгини за подобно обединяване, но ние предпочитаме да правим това ръчно. Що се отнася до функциите, ненужните просто се изключват.

Друга причина за нуждата от оптимизация на WordPress уебсайт са изображенията, които се използват в него. Голяма част от администраторите не се замислят за размера на файловете, които качват на сайта, а и не са длъжни да го правят. Има начини обаче той да бъде контролиран автоматично и да не се допускат файлове с огромни размери. Също така съществува техника за зареждане на различни по размер изображения, спрямо големината на екрана и вида устройство, от което те се разглеждат.

Ако мислите, че Вашия WordPress сайт работи бавно и има нужда от оптимизация, свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

Имате нужда от тази услуга?

Top